Рівні французької мови. Що потрібно зробити на кожному рівні від A1 до C2?

Отже, ви вирішили освоїти одну з найкрасивіших мов світу – французьку. Залишилось визначити свій поточний рівень володіння мовою та зрозуміти, до якого рівня ви хочете його підняти. Із цим ми вам сьогодні допоможемо!

(Елементарний рівень)

Рівень А1 Débutant

Це базовий, початковий рівень володіння мовою. Дозволяє спілкуватися із співрозмовником на найпростіші теми (вміння уявити себе та інших, розповісти трохи про себе, вміння ставити прості питання та висловлювати нескладні прохання).

Знання та вміння рівня:

 • знання алфавіту та простих чисел;
 • знание фонетики, вміння читати;
 • знання базових фраз та питань до них (як звуть, скільки років, де живе, ким працює, котра година і тд);
 • вміння заповнювати прості анкети, писати нескладні привітання.

Щоб освоїти цей рівень мови знадобиться 80-120 годин.

(Елементарний просунутий рівень)

Рівень А2 Pre-Intermédiaire

Має на увазі розширення словникового запасу щодо рівня А1, розширення тематики спілкування (подорожі, пошук роботи, відвідування громадських місць тощо.)

Знання та вміння рівня:

 • знання нескладних розділів граматики (наприклад майбутній час дієслів, порівняльні форми прикметників);
 • розуміння деяких слів та найбільш уживаних фраз на слух;
 • розуміння простих коротких текстів;
 • вміння писати прості листи та заповнювати типові документи;
 • використання простих фраз та пропозицій при спілкуванні.

Щоб перейти на рівень А2 потрібно 120-160 годин вивчення.

(Середній рівень)

Рівень B1 Intermédiaire

На цьому рівні відбувається перехід від шаблонних фраз та пропозицій до самостійного використання мови.. Значно розширюється словниковий запас та тематика спілкування. Відбувається вивчення складних розділів граматики.

Знання та вміння рівня:

 • використання складніших мовних оборотів та лексичних побудов;
 • вміння читати та розуміти адаптовані тексти;
 • вміння писати прості зв'язкові тексти;
 • розуміння про що йдеться у більшості радіо- та телепередачі про поточні події;
 • здатність без підготовки брати участь у діалогах на знайомі вам теми (наприклад про хобі, подорожах, роботі і тд);
 • навички побудови зв'язкових висловлювань про події з життя, особистих почуттях та мріях,
 • вміння переказати, про що мова у фільмі чи книзі, розповісти коротку історію із життя.

150-200 годин піде щоб перейти на цей рівень.

(Середній просунутий рівень)

Уровень B2 Upper Intermediate

На цьому рівні розвиваються навички побудови складних лексичних та граматичних оборотів. Розширюється словниковий запас за рахунок вивчення складніших слів та вузьких тематик спілкування.

Знання та вміння рівня:

 • швидка усна мова;
 • вміння довільно викладати свої думки та висловлювати свою точку зору, брати участь у дискусіях;
 • розуміння змісту більшості фільмів та телепередач;
 • вільне читання художньої літератури та публіцистики, а також нескладної наукової літератури на знайомі тематики;
 • вміння вести ділове листування, писати есе та доповіді.

Для освоєння рівня В2 піде 170-220 годин занять.

(Професійний рівень)

Рівень С1 Préavancé

На даному щаблі володіння мовою стає можливим вільне спілкування з носієм мови на будь-які теми, використання в мові складних лексичних побудов та мовних зворотів. Вільне читання та розуміння французької літератури.

Знання та вміння рівня:

 • вільне спілкування з носіями мови;
 • майже вільне розуміння будь-яких фільмів і телепередач французькою;
 • розуміння великих складних художніх, наукових, технічних та інших текстів;
 • вміння спонтанно і швидко висловлювати свої думки з використанням різноманітних мовних засобів;
 • вміння докладно і зрозуміло викладати складні теми;
 • побудова чіткого та логічного письмового мовлення, знання граматики досконало.

Для переходу на рівень С1 піде до 240 годин вивчення.

(Вищий професійний рівень)

Рівень С2 Avancé

Завершальний етап у вивченні мови. Припускає вільне володіння мовою, здатність усно та письмово викладати свої думки на будь-яку тему. Ідеальне володіння граматикою та лексикою французької мови. Цей рівень дозволяє працювати викладачем французької мови або перекладачем.

Знання та вміння рівня:

 • вільне розуміння будь-якого мовлення;
 • здатність спонтанно брати участь у діалозі на будь-яку тему;
 • вільне розуміння текстів будь-якого типу та складності;
 • здатність вільно та аргументовано висловлюватися;
 • логічна побудова усного та писемного мовлення, з використанням складних ідіом, граматичних конструкцій та всіх необхідних мовних засобів;
 • вміння написання будь-яких складних текстів, у тому числі наукових, технічних та ділових.

На освоєння піде до 240 годин.

Висновок

Зрозуміло, неможливо точно передбачити, скільки часу потрібно окремо взятій людині на перехід на наступний рівень володіння мовою. Все залежить від мотивації до вивчення, вже існуючої бази знань (володіння іншими іноземними мовами) та персональних схильностей.

Також велику роль має кількість годин на вивчення на тиждень/місяць. Якщо людина робить тривалу перерву у вивченні та практиці мови, то іноді для продовження навчання потрібно повторення раніше пройденого матеріалу, оскільки він частково забувається.

Але немає нічого неможливого, будь-яка людина може освоїти французьку мову. А з нашим курсом французької та талановитими педагогами ми зробимо процес вивчення французької мови максимально цікавим та простим. Успіхів у навчанні!

Прокрутити вгору